Inashco2018-05-04T11:27:51+00:00

Project Description

Incinerator Bottom Ash Treatment

Sustainability

Invested: 2015

Inashco blev grundlagt i Holland i 2008 med henblik på at tilbyde en unik patentbeskyttet teknologi udviklet af det tekniske universitet i Delft. Virksomheden forarbejder bundaske fra affaldsbehandlingsanlæg til brugbare råvarer, som f.eks. metaller og aggregat. Processen bidrager til at lukke materialecyklussen og undgå CO2-udledning fra den primære råvareproduktion. Inashco er aktiv over hele verden og har mere end 25 anlæg i seks lande, herunder Holland, Storbritannien, Tyskland, USA, Finland og Singapore.

Waterland støtter aktivt Inashco i at realisere sine vækstambitioner ved at fremme investeringer i nye forarbejdningsanlæg i Beneluxlandene og andre målregioner.

Yderligere oplysninger: www.inashco.com